Organization

Hotline:

+86-020-61169880 

Contact Us

  • +86-020-61169880
  • +86-020-61169881
  • +86-13929581799
  • gb@gocpb.com
  • 1550316268
  • Dai Xingjun
  • 201, No. 7, Longkang Garden 2nd Street, Jinxin Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China
Contact us
Operating hours

Monday to Saturday:
9:00 - 18:00